maandag 13 september 2010

beeldkwaliteitsplan Harnasmolen

De heer Daman spreekt namens de belangenvereinging van bewoners en eigenaren van de Harnasch Polder en reageert op de zienswijzen en de conceptbeantwoording daarvan. Allereerst wordt de gemeente bedankt voor de heldere communicatie met de bewoners. De bewonders zijn verheugd dat een aantal van de punten uit de zienswijzen gegrond is verklaard. Wat gaat de maximalisering vna de inhoud van de woningen inhouden?
De verkeersafwikkeling en het ophogen van de grond zijn niet gegrond verklaard omdat deze onderwerpen ergens anders thuishoren . De bewoners willen deze onderwerpen graag op een ander moment met de ontwikkelaar en de gemeente op construciteve wijze kunnen bespreken.

maandag 2 augustus 2010

routes over de look en de woudselaan

Hier is het document waarin je kan zien welke route het verkeer nu en in de toekomst volgt.

dinsdag 29 juni 2010

Juridische zaken

Een aantal buurtbewoners is bezig met juridische stappen tegen het bedrijvenschap in verband met de kruising van de Lookwatering en Woudselaan met de te bouwen Harnaschdreef. Wij noemen deze kruising 'de brug'.
De buurtbewoners doen deze stap in navolging op de door hen ingediende zienswijze.
De vereniging kan zelf deze juridische stap niet nemen omdat ze nog niet bestond ten tijde van het indienen van zienswijze.

woensdag 23 juni 2010

verlagje Hoornbloem

Er zijn veel onderwerpen zijn aan de orde geweest. We noemen:
 • Harnaschkade west
 • Harnaschkade oost
 • Hoogspanningsmasten worden wellicht verhoogt tot 65m ivm de gewenste bouwhoogte van de gebouwen
 • Aanpassingen in het beeldkwaliteitsplan
 • ...
Zeer positief vinden we dat de maximale bouwhoogte langs de lookwatering, ter hoogte van de Harnaschdreef beperkt wordt tot 12 meter zoals de vereniging heeft bepleit.
De kans is groot dat de Sionsdreef niet doorgaat.

  maandag 21 juni 2010

  Overleg bedrijvenschap in de Hoornbloem

  Woensdag 22 juni overlegt het bestuur met het bedrijvenschap over diverse onderwerpen

  zaterdag 5 juni 2010

  start verkoop kavels buurtschap Harnas Molen

  Een prachtige zonnige dag. Zo zonnig dat vele buurtbewoners met een gratis ijsje zijn gesignaleerd.
  Het reclame materiaal ziet er zeer schitterend uit met dik glimmend papier. De ontwikkelaar en makelaars doen flink hun best.
  We zijn benieuwd wie de eerste nieuwe buren zullen worden. Nog een paar maanden geduld voor de uitslag van de bieding.

  dinsdag 1 juni 2010

  Overleg buurtbewoners en Volker Wessels

  Bij Dita waren zes buurtbewoners en Niels van Volker Wessels om te praten over de nieuwbouw van Harnasmolen.
  Aan de orde zijn geweest:
  • De activiteiten van as zaterdag waarop de officiele start van de kavelverkoop begint
  • De voorbelasting / ophoging van het terrein
  • Het uitwerkingsplan / beeldkwaliteitsplan
  • Overlast en schade 
  De conclusie is dat er enkele complimenten naar de projectontwikkelaar zijn gegaan maar dat er ook nog een aantal zorgpunten zijn...