donderdag 18 februari 2010

Dita spreekt in bij het bestuur van het bedrijvenschap

"Geachte dames en heren van het bedrijvenschap,
Ik ben Dita Heikens, ik spreek namens de bewoners van de Bewonersvereniging Harnaschpolder i.o.
Graag wil ik een aantal voorbeelden geven van de gang van zaken in het afgelopen jaar:
 • In de toelichting bij het nieuwe BKP richting de Gemeenteraad van Midden Delfland meldt U dat er een hoofdstuk is toegevoegd, het e.e.a. aan beeldmateriaal is verwijderd en dat de overige verschillen voornamelijk tekstueel en niet inhoudelijk zijn. In werkelijkheid zijn de wijzigingen veel ingrijpender!

 • Door de namen van de gebieden te wijzigen en de hoofdstukindeling compleet te wijzigen wordt er (on)bewust flink wat verwarring gezaaid.
  Het bouwvolume neemt bovendien toe, afvalopslag wordt mogelijk, en de gemeente wordt de regie ontnomen.

 • De bewoners worden niet/nauwelijks ge├»nformeerd over de wijzigingen in het gebied, er wordt al helemaal geen rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Na lang aandringen door de bewoners wordt -n.a.v. de openbare vergadering van de commissie GGB op 11 januari- er vanavond een informatie-avond georganiseerd.

  Het uitgangspunt van deze avond zou zijn dat de opmerkingen van de bewoners en van de commissie GGB worden meegenomen uitgaande van het oorspronkelijke BKP van 2004. En dat het niet draait om de economische belangen van het bedrijvenschap. Het BKP moet passen in de oorspronkelijke visie. Voortschrijdend inzicht houdt ook in dat moet worden bezien of de maatvoering van de brug over het scharnier nog kan worden aangepast aan de nieuwe situatie van Cita Slow.

  Wat schetst onze verbazing dat tijdens de voorbespreking met Albert Hoeksema (afgelopen maandag) blijkt, dat het bedrijvenschap denkt dat met een betere toelichting de bewoners wel zullen snappen dat het BKP 2010 goed is en het begrijpelijk is dat die wijzigingen er komen. Dhr. R. Wooning, dhr. R. Bakker en dhr. A. Hoeksema waren niet bereid om na te denken over de wensen van de bewoners t.a.v. eerdergenoemde brug. Hoezo, respectvol omgaan met de bewoners?

  De heren gaven aan dat de status en de uitstraling van het bedrijventerrein prevaleert boven de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van zowel het scharnier en de Harnaschkade. Deze arrogante kijk negeert de belangen van ecologie, woonkwaliteit van huidige en toekomstige bewoners en de cultuurhistorische waarde.

Kortom: We zitten niet te wachten op een nieuwe uitleg maar, we willen graag inhoudelijk meepraten zoals ook door commissie grondgebruik is uitgesproken.

Tot slot:
Wij vragen ons dan ook af in hoeverre het bestuur op de hoogte is van dit soort kwesties en wat u als algemeen bestuur als standpunt heeft in deze kwestie."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten