zondag 18 april 2010

Uitnodiging informatiebijeenkomst 380 kV hoogspanningsleiding (langs de A4)

Afgelopen vrijdag ontving de vereniging een brief van de Harnaschpolder waarin we worden uitgenodigd deel te nemen aan een informatiebijeenkomst in de Hoornbloem (ma 26 april, start om 20u00, je bent welkom vanaf 19u30).

Indien je aanwezig wilt zijn, kunt je je aanmelden bij Margreet Odding (015-380 4110 of info@harnaschpolder.nl)
De bedoeling van de bijeenkomst is: "Zodat we met elkaar kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn voor de inpassing van de hoogspanningsverbinding en de water-en groenstrook in deelgebied Woud-Harnasch"
Wanneer u/je niet aanwezig kunt zijn en wel opmerkingen kwijt wilt, kun je deze bij Els Weerdenburg kenbaar maken. Els heeft zich bij de vereniging aangemeld als vertegenwoordiger van de Harnaskade

Het lijkt ons belangrijk dat tenminste alle bewoners van de Harnaskade aanwezig kunnen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten