donderdag 3 september 2009

Zienswijze 3 sept 2009

Zienswijze ontwerp-beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland

Den Hoorn, 3 september 2009.

Geacht college,

Van het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland 011104 is een nieuwe versie uitgekomen met de naam Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland 170609.

Helaas is met deze herziening niet in alle opzichten een vooruitgang geboekt. Ik wil puntsgewijs een aantal passages met u doorlopen en daar mijn visie op geven. 1. Het wilgenlaantje uit de versie 011104 is verdwenen. Dat beeld en sfeerbepalende element moet gewoon terug komen.
 2. De duikplanken uit versie 011104 zijn verdwenen. Ook dat element geeft een meerwaarde aan de plannen die de leefbaarheid vergroten.
 3. Het beeld van de rotondes van de Harnaschknoop en de Woudseknoop worden niet meer beschreven. Een beplanting met representatieve bomen, die van onderen verlicht kunnen worden zou een mooie invulling zijn. Dit beeld stond in plan 011104 genoemd voor een van de twee rotondes.
 4. De sirenepaal ter hoogte van Lookwatering 59 moet zo snel mogelijk verplaatst worden naar Vrij-Harnasch, bijvoorbeeld in de rotonde.
 5. De verlichtingsarmatuur van de openbare verlichting moet niet hoger zijn dan de naastgelegen bebouwing, geen onnodig strooilicht geven en van een natuurlijke tint zijn. De rode natriumlampen zijn dus ongewenst. Wellicht is led-verlichting een millieuvriendelijk alternatief.
 6. Alle bedrijven moeten in milieucategorie 1, 2 of 3 vallen waarbij de bedrijven met de hogere milieucategorie zo ver mogelijk bij woningen vandaag geplaatst moeten worden. Onze Cittaslow gemeente moet eigenlijk alleen maar categorie 1 en 2 accepteren.
  De komst van de SITA is dus onacceptabel!!
 7. In mijn beeld is de bebouwing langs het scharnier een geheel en heeft overal langs de Lookwatering dezelfde restricties. Deze wijken niet af ter hoogte van de Harnaschdreef. Dit was in het eerste beeldkwaliteitsplan reeds vastgesteld.
 8. De maximale hoogte van de gebouwen moet terug naar 16 meter. We willen immers een mooi en landelijk uitzicht houden, dat bij een Cittaslow gemeente past.
 9. Voor de hele Lookwatering dient een maximum hoogte van 9,5 m voor de woonhuizen en 5 meter voor de bedrijfsruimten aangehouden worden.
 10. Het verbod op buitenopslag zoals uit de versie 011104 dient gehandhaafd te blijven. Voor de kavels langs de Lookwatering moet buitenopslag verboden worden. Buitenopslag van afval is ontoelaatbaar in een Citaslow gemeente.
 11. Het oversteken van het scharnier door verkeer op de Harnaschdreef moet worden ontmoedigd en worden verboden voor vrachtverkeer.
 12. Het verkeer op de Harnaschdreef heeft snelheidsremmende maatregelen in het wegdek bij het kruisen van het scharnier.
 13. Het verkeer tussen de snelweg en Vrij-Harnasch moet geleid worden via de Harnaschknoop in het noorden. En het verkeer tussen de snelweg en Woud-Harnasch of Hoog-Harnasch wordt geleid via de Woudse-knoop in het zuiden.
 14. Het verkeer op de recreatieve routes door het scharnier hebben voorrang op het verkeer op de Harnaschdreef.
Als mijn punten worden uitgevoerd zal de Harnaschpolder een duidelijk hoger beeldkwaliteit hebben en daarmee de juiste bedrijven trekken.

Met vriendelijke groet,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten