woensdag 9 december 2009

Zienswijze Brug 9 dec 2009

Zienswijze Voorgenomen ontheffing Wro: Oprichten van een brug aan de Lookwatering
(nabij nrs. 55-57, 2635 EA) in Den Hoorn (BR 2009042)

Den Hoorn, 9 december 2009.

Geacht college,

In de Schakel van donderdag 5 november 2009 staat dat u een ontheffing wilt verlenen voor de bouw van een brug aan de Lookwatering.

dinsdag 8 december 2009

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Harnaschpolder


8 december 2009:
Door het Bedrijvenschap is verzocht om het uit 2004 daterende beeldkwaliteitplan te herzien.
Door de vele onduidelijkheden heeft de gemeenteraad het onderwerp van de agenda gehaald en terugverwezen naar de commissie Grondgebied. Het agendapunt wordt nu geagendeerd voor de
vergadering van de commissie Grondgebied, die op 11 januari 2010 wordt gehouden.

donderdag 3 december 2009

Artikel in de "Schakel Middendelfland", 3 dec 2009


‘We hebben het gevoel dat we gepiepeld worden’ 
Voor het hele interview door Simon van Zuilen.
Klik hier.

woensdag 2 december 2009

ingezonden brief "Delft op Zondag" en AD, 2 dec 2009

Wonen tussen de schatten in Delft?

In de afgelopen tijd is er veel reclame gemaakt om te gaan wonen “tussen de schatten van Delft”:
Wonen in Delft, maar toch buiten in een rustige en landelijke omgeving? Over niet al te lange tijd is dat mogelijk…

Dat beeld is langzaam aan het kantelen. Dat willen we graag even uitleggen.

donderdag 3 september 2009

Zienswijze 3 sept 2009

Zienswijze ontwerp-beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland

Den Hoorn, 3 september 2009.

Geacht college,

Van het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland 011104 is een nieuwe versie uitgekomen met de naam Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland 170609.

Helaas is met deze herziening niet in alle opzichten een vooruitgang geboekt. Ik wil puntsgewijs een aantal passages met u doorlopen en daar mijn visie op geven.

woensdag 26 augustus 2009

Buurtbrief 26 augustus 2009

Den Hoorn, 26 augustus 2009.

Beste buurtbewoner,

Er is een nieuwe versie van het beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Harnaschpolder. Dit plan ligt sinds maandag 27 juli gedurende 6 weken ter inzage (dus t/m 4 september).

Het is zinvol het plan te bestuderen want een mooie recreatieve route en een aantrekkelijke leefomgeving gaan ons allen aan het hart.