maandag 13 september 2010

beeldkwaliteitsplan Harnasmolen

De heer Daman spreekt namens de belangenvereinging van bewoners en eigenaren van de Harnasch Polder en reageert op de zienswijzen en de conceptbeantwoording daarvan. Allereerst wordt de gemeente bedankt voor de heldere communicatie met de bewoners. De bewonders zijn verheugd dat een aantal van de punten uit de zienswijzen gegrond is verklaard. Wat gaat de maximalisering vna de inhoud van de woningen inhouden?
De verkeersafwikkeling en het ophogen van de grond zijn niet gegrond verklaard omdat deze onderwerpen ergens anders thuishoren . De bewoners willen deze onderwerpen graag op een ander moment met de ontwikkelaar en de gemeente op construciteve wijze kunnen bespreken.

maandag 2 augustus 2010

routes over de look en de woudselaan

Hier is het document waarin je kan zien welke route het verkeer nu en in de toekomst volgt.

dinsdag 29 juni 2010

Juridische zaken

Een aantal buurtbewoners is bezig met juridische stappen tegen het bedrijvenschap in verband met de kruising van de Lookwatering en Woudselaan met de te bouwen Harnaschdreef. Wij noemen deze kruising 'de brug'.
De buurtbewoners doen deze stap in navolging op de door hen ingediende zienswijze.
De vereniging kan zelf deze juridische stap niet nemen omdat ze nog niet bestond ten tijde van het indienen van zienswijze.

woensdag 23 juni 2010

verlagje Hoornbloem

Er zijn veel onderwerpen zijn aan de orde geweest. We noemen:
 • Harnaschkade west
 • Harnaschkade oost
 • Hoogspanningsmasten worden wellicht verhoogt tot 65m ivm de gewenste bouwhoogte van de gebouwen
 • Aanpassingen in het beeldkwaliteitsplan
 • ...
Zeer positief vinden we dat de maximale bouwhoogte langs de lookwatering, ter hoogte van de Harnaschdreef beperkt wordt tot 12 meter zoals de vereniging heeft bepleit.
De kans is groot dat de Sionsdreef niet doorgaat.

  maandag 21 juni 2010

  Overleg bedrijvenschap in de Hoornbloem

  Woensdag 22 juni overlegt het bestuur met het bedrijvenschap over diverse onderwerpen

  zaterdag 5 juni 2010

  start verkoop kavels buurtschap Harnas Molen

  Een prachtige zonnige dag. Zo zonnig dat vele buurtbewoners met een gratis ijsje zijn gesignaleerd.
  Het reclame materiaal ziet er zeer schitterend uit met dik glimmend papier. De ontwikkelaar en makelaars doen flink hun best.
  We zijn benieuwd wie de eerste nieuwe buren zullen worden. Nog een paar maanden geduld voor de uitslag van de bieding.

  dinsdag 1 juni 2010

  Overleg buurtbewoners en Volker Wessels

  Bij Dita waren zes buurtbewoners en Niels van Volker Wessels om te praten over de nieuwbouw van Harnasmolen.
  Aan de orde zijn geweest:
  • De activiteiten van as zaterdag waarop de officiele start van de kavelverkoop begint
  • De voorbelasting / ophoging van het terrein
  • Het uitwerkingsplan / beeldkwaliteitsplan
  • Overlast en schade 
  De conclusie is dat er enkele complimenten naar de projectontwikkelaar zijn gegaan maar dat er ook nog een aantal zorgpunten zijn...

  donderdag 20 mei 2010

  Vereniging voor bewoners en eigenaren opgericht

  Woensdag 5 mei. Vanavond is de vereniging tijdens de buurtvergadering in de schuur van de familie Doomernik opgericht. De belangstelling was groot en het was een gezellige avond.
  De bestuursleden zijn:
  • Annet van Marrewijk, voorzitter (wl 10)
  • Dita Heikens, secretaris (lw 59) [mail dita_at_harnaschpolder.com]
  • Gerard Arkesteijn, penningmeester (wl 12)
  • Bart Daman (lw 51)
  • Els Weerdenburg (hk 10)
  • Bert Sonneveld (hk 29)
  De contributie voor 2010 wordt vastgesteld op 15 Euro en kan worden overgemaakt naar: Raborekening 313478554 tnv ‘Belangenvereniging van bewoners en eigenaars Harnaschpolder’ te Den Hoorn.
  Hier zijn de statuten van de vereniging.

  zondag 18 april 2010

  Uitnodiging informatiebijeenkomst 380 kV hoogspanningsleiding (langs de A4)

  Afgelopen vrijdag ontving de vereniging een brief van de Harnaschpolder waarin we worden uitgenodigd deel te nemen aan een informatiebijeenkomst in de Hoornbloem (ma 26 april, start om 20u00, je bent welkom vanaf 19u30).

  Indien je aanwezig wilt zijn, kunt je je aanmelden bij Margreet Odding (015-380 4110 of info@harnaschpolder.nl)
  De bedoeling van de bijeenkomst is: "Zodat we met elkaar kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn voor de inpassing van de hoogspanningsverbinding en de water-en groenstrook in deelgebied Woud-Harnasch"
  Wanneer u/je niet aanwezig kunt zijn en wel opmerkingen kwijt wilt, kun je deze bij Els Weerdenburg kenbaar maken. Els heeft zich bij de vereniging aangemeld als vertegenwoordiger van de Harnaskade

  Het lijkt ons belangrijk dat tenminste alle bewoners van de Harnaskade aanwezig kunnen zijn.

  zondag 11 april 2010

  Websites nieuwe woningen

  De website van Buurtschap Harnasmolen is online. Hierop staat een voorproefje van hoe er straks bij ons gewoond gaat worden.
  De schapen en koeien gaan helaas wel verdwijnen. Als we er leuke buren voor terugkrijgen die met onze burendag meedoen vinden we dat geen probleem. Zie ook het verslagje van 9 februari.

  De website van het door Delft geannexeerde deel van de Harnaschpolder is ook weer aangepast.
  Ondertussen kan je al een tijdje met eigen ogen zien hoe mooi of lelijk het wordt. Of de virtuele tour op de werkelijkheid lijkt mag je zelf bepalen...

  dinsdag 6 april 2010

  Overleg buurtbewoners en bedrijvenschap

  Er is opnieuw een bijeenkomst geweest in de Hoornbloem.
  De bruggen over de Haranskade zijn in een 'artist impression' weergegeven. Dat zijn mooie plaatjes geworden.
  De Harnaschdreef wordt een 50 km/u weg.
  De bedrijfswegen worden 30 km/u.
  De uitwerkingen van de kantoorflats bij de kruising van de Lookwatering en de Harnaschdreef vallen een beetje mee. De regels zijn ruim maar het lijkt er op dat alle economische oplossingen lager uitvallen dan de maximumhoogte. Dat komt doordat de vloeroppervlakte is beperkt is beperkt tot 500m2 bvo.
  Op 28 april wordt de doorsnijding van de Woudselaan op de agenda. En 26 mei komen het oude vastgestelde beeldkwaliteitsplan en een nieuwere versie aan bod.

  donderdag 18 maart 2010

  Belangenvereniging in oprichting

  Hier zijn de conceptstatuten van de vereniging i.o. "Belangenvereniging van bewoners en eigenaars Harnaschpolder".

  dinsdag 2 maart 2010

  Overleg tussen bedrijvenschap en enkele buurtbewoners

  Aantekeningen van dinsdag 2 maart

  De brug / overkluizing over de Look wordt voor de dieren in ieder geval geen 60 meter lang zwart gat. Er komen tralie-roosters tussen de rijbanen zodat het licht het water kan bereiken.

  Over de harnaskade zijn drie vlakke bruggen geprojecteerd, De middelste is een fietsbrug.
  Deze bruggen worden breder dan technisch noodzakelijk. Men denkt ook aan bereikbaarheid voor hulpdiensten. En er komen grasstroken overheen.
  Enkele buurtbewoners willen zo weinig mogelijk brug. Ook zou de fietsbrug een toogbrug kunnen zijn zodat er meer ruimte voor het water zou zijn. De meningen zijn verdeeld en het bedrijvenschap zal proberen de verschillende idee├źn te visualiseren.

  Het water langs de Woudselaan zal door duikers onder de Harnaschdreef gaan. De slootjes zijn zo klein dat dat voor de hand ligt. De duikers zullen voor tweederde met water en eenderde met lucht gevuld zijn. Hier gaat geen eend doorheen zwemmen. maar die zwemmen ook niet vaak in deze slootjes.

  De kleine diertjes gaan langs de Woudselaan door een ecoduiker heen als de Harnaschdreef gekruisd moet worden.
  Ook zijn er geleiders nodig om die diertjes door de duiker heen te krijgen.

  De Harnaschdreef komt bij de Woudslaan/Lookwatering iets hoger dan het maaiveld. Want de onderkant van de brug moet van het waterschap een flink stuk (60 cm?) boven het water zijn. En de brug (beton en asfalt) heeft ook zelf nog een dikte (40 cm?).

  De fietsers op de Woudselaan krijgen verkeerslichten die al op afstand de fietsers zien aankomen (vooraanmelding?) zodat de lichten op tijd op groen staan.

  De bewoners van de Woudselaan en Lookwatering willen dat het sluipverkeer snel ophoudt. Zij zullen uitzoeken of meer buurtbewoners die mening delen en waar dan die afsluiting dan zou moeten zijn.

  Volgend overleg 6 april 20u00 in de Hoornbloem.

  donderdag 18 februari 2010

  Dita spreekt in bij het bestuur van het bedrijvenschap

  "Geachte dames en heren van het bedrijvenschap,
  Ik ben Dita Heikens, ik spreek namens de bewoners van de Bewonersvereniging Harnaschpolder i.o.
  Graag wil ik een aantal voorbeelden geven van de gang van zaken in het afgelopen jaar:

  dinsdag 9 februari 2010

  Buurtschap Harnasmolen !!!

  De buurt krijgt een officiele naam: "Buurtschap Harnasmolen". Tijdens de informatieavond in de schuur van de gebroeders Paul en Frans Ammerlaan is het vernieuwde project voor de woningbouw gepresenteerd. Het worden bouwkavels met een maximale bebouwing van 30% van het grondoppervlak en veel groene hagen.
  Het plan viel goed bij de vele aanwezigen. Vooral het thema "bouwen op je kavel, bouwen op je buren" vinden we juist gekozen.
  En, jongens bedankt voor de drankjes en gezelligheid!

  vrijdag 29 januari 2010

  Vergadering algemeen bestuur Bedrijvenschap

  We hebben allemaal thuis een uitnodiging gekregen voor de informatieavond op donderdag 18 februari a.s.
  En nu lezen we in de Delftse Post van 27 januari een advertentie dat op diezelfde dag de vergadering van het bestuur van het bedrijvenschap wordt gehouden.

  zaterdag 23 januari 2010

  Nieuwe wilgen langs de Look

  Vandaag stonden opeens nieuwe wilgen langs de Look. De cultuurhistorische waarde van ons buurtje komt hierdoor nog beter uit. Ik ben benieuwd hoe de Lookwatering er deze zomer uit ziet.


  donderdag 21 januari 2010

  Een andere wethouder?

  Na de verkiezingen krijgen we een andere wethouder. We zijn benieuwd hoe cultuurhistorisch en groen de opvolger van Piet van den Berg onze Harnaschpolder wil laten zijn. Lees verder in de Schakel

  zaterdag 16 januari 2010

  Buurtactiviteit wilgen knotten.

  Het was een productieve dag: de wilgen van de woudselaan zijn geknot. Jammer dat wethouder van Nimwegen er niet bij kon zijn. Maar de buurt was in grote getalen aanwezig.
  De koffie, oliebollen, erwten- en bonensoep waren prima. En er was nog wat te drinken ook.
  Een paar foto's zijn te zien als diavoorstelling.

  donderdag 14 januari 2010

  Artikel in de schakel middendelfland, 14 jan 2010

  'Het Woudselaantje is straks helemaal foetsie, dat zijn we kwijt'
  Klik hier om te zien hoe wethouder vd Berg de aanpassing van het beeldkwaliteitsplan van de Harnaschpolder intrekt.

  zaterdag 9 januari 2010

  Op de foto voor het Algemeen Dagblad

  We komen opnieuw in het nieuws. Er is een foto gemaakt van Peter, Bart, Dita, Paul, Ingrid, Geer, Marijn en de kinderen van Rijn.
  Houdt het AD in de gaten...

  vrijdag 8 januari 2010

  Knotten gaat niet door

  Vanwege het slechte weer gaat het knotten zaterdag niet door. De smoes is dat de trekker van de verhakselaar gebruikt moet worden voor het sneeuwvrij maken van de wegen.
  Volgende week zaterdag beter!

  donderdag 7 januari 2010

  Wethouder van Nimwegen komt knotten!

  We hebben wethouder van Nimwegen (van vitale kernen) uitgenodigd om te komen knotten. Ze vindt het een leuk idee en komt langs!

  dinsdag 5 januari 2010

  Artikel in de "Delft op Zondag", 3 januari 2010

  Buurtbewoners vinden nieuwe brug Harnaschpolder onveilig en volkomen onnodig


  Voor het hele interview door Marjan den Boer
  Klik hier.

  vrijdag 1 januari 2010

  Buurtactiviteit: oud en nieuw

  Met het traditionele vreugdevuur op de woudselaan werd op gezellige wijze het nieuwe jaar verwelkomt.