donderdag 3 september 2009

Zienswijze 3 sept 2009

Zienswijze ontwerp-beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland

Den Hoorn, 3 september 2009.

Geacht college,

Van het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland 011104 is een nieuwe versie uitgekomen met de naam Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein HarnaschPolder Midden-Delfland 170609.

Helaas is met deze herziening niet in alle opzichten een vooruitgang geboekt. Ik wil puntsgewijs een aantal passages met u doorlopen en daar mijn visie op geven.