zondag 18 april 2010

Uitnodiging informatiebijeenkomst 380 kV hoogspanningsleiding (langs de A4)

Afgelopen vrijdag ontving de vereniging een brief van de Harnaschpolder waarin we worden uitgenodigd deel te nemen aan een informatiebijeenkomst in de Hoornbloem (ma 26 april, start om 20u00, je bent welkom vanaf 19u30).

Indien je aanwezig wilt zijn, kunt je je aanmelden bij Margreet Odding (015-380 4110 of info@harnaschpolder.nl)
De bedoeling van de bijeenkomst is: "Zodat we met elkaar kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn voor de inpassing van de hoogspanningsverbinding en de water-en groenstrook in deelgebied Woud-Harnasch"
Wanneer u/je niet aanwezig kunt zijn en wel opmerkingen kwijt wilt, kun je deze bij Els Weerdenburg kenbaar maken. Els heeft zich bij de vereniging aangemeld als vertegenwoordiger van de Harnaskade

Het lijkt ons belangrijk dat tenminste alle bewoners van de Harnaskade aanwezig kunnen zijn.

zondag 11 april 2010

Websites nieuwe woningen

De website van Buurtschap Harnasmolen is online. Hierop staat een voorproefje van hoe er straks bij ons gewoond gaat worden.
De schapen en koeien gaan helaas wel verdwijnen. Als we er leuke buren voor terugkrijgen die met onze burendag meedoen vinden we dat geen probleem. Zie ook het verslagje van 9 februari.

De website van het door Delft geannexeerde deel van de Harnaschpolder is ook weer aangepast.
Ondertussen kan je al een tijdje met eigen ogen zien hoe mooi of lelijk het wordt. Of de virtuele tour op de werkelijkheid lijkt mag je zelf bepalen...

dinsdag 6 april 2010

Overleg buurtbewoners en bedrijvenschap

Er is opnieuw een bijeenkomst geweest in de Hoornbloem.
De bruggen over de Haranskade zijn in een 'artist impression' weergegeven. Dat zijn mooie plaatjes geworden.
De Harnaschdreef wordt een 50 km/u weg.
De bedrijfswegen worden 30 km/u.
De uitwerkingen van de kantoorflats bij de kruising van de Lookwatering en de Harnaschdreef vallen een beetje mee. De regels zijn ruim maar het lijkt er op dat alle economische oplossingen lager uitvallen dan de maximumhoogte. Dat komt doordat de vloeroppervlakte is beperkt is beperkt tot 500m2 bvo.
Op 28 april wordt de doorsnijding van de Woudselaan op de agenda. En 26 mei komen het oude vastgestelde beeldkwaliteitsplan en een nieuwere versie aan bod.