maandag 13 september 2010

beeldkwaliteitsplan Harnasmolen

De heer Daman spreekt namens de belangenvereinging van bewoners en eigenaren van de Harnasch Polder en reageert op de zienswijzen en de conceptbeantwoording daarvan. Allereerst wordt de gemeente bedankt voor de heldere communicatie met de bewoners. De bewonders zijn verheugd dat een aantal van de punten uit de zienswijzen gegrond is verklaard. Wat gaat de maximalisering vna de inhoud van de woningen inhouden?
De verkeersafwikkeling en het ophogen van de grond zijn niet gegrond verklaard omdat deze onderwerpen ergens anders thuishoren . De bewoners willen deze onderwerpen graag op een ander moment met de ontwikkelaar en de gemeente op construciteve wijze kunnen bespreken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten